Γενική

Βασικός

Ένας από τους βασικούς συνδιαμορφωτές και εκφραστές της αντιπολιτευτικής τακτικής των «Πολιτών για την Αλλαγή» στο Δημοτικό Συμβούλιο, την τελευταία τετραετία ήταν ο δικηγόρος Θανάσης Ξυνίδης. Σύμφωνα με πολλούς εντός της παράταξης λειτουργούσε ως η «αιχμή του δόρατος», εντός δημοτικού συμβουλίου, πάντα σε απόλυτη συνεργασία με τον επικεφαλής Χ. Πούλιο. Άλλωστε ο Θ. Ξυνίδης είναι ένας από τους ανθρώπους που εμπιστεύεται ο υποψήφιος δήμαρχος των «Πολιτών για την Αλλαγή». (Στις εκλογές της 7 ης Νοεμβρίου ελπίζει ότι θα δρέψει τους καρπούς, της έντονης παρουσίας του στο Δημοτικό Συμβούλιο).

Σχετικά Άρθρα