Γενική

Έργα και δουλειά

Αυτή είναι η κύρια απαίτηση από τους πολίτες προς όλους τους υποψήφιους. Ο κόσμος θέλει πλέον χειροπιαστά πράγματα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα και όχι πολιτικές φιλοσοφίες. Γι αυτό και οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν τον κόσμο και να συζητήσουν μαζί τους για απλά και πρακτικά θέματα.

Σχετικά Άρθρα