Γενική

Στήριξη

Με το συνδυασμό του υποψήφιου δημάρχου Ξάνθης Χρήστου Πούλιου κατέρχεται στις εκλογές της 7 ης Νοεμβρίου, ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος ο χειρούργος οδοντίατρος Ηλίας Βασιλούδης. Πρόκειται για μια από τις δυνατές υποψηφιότητες του συνδυασμού του Χ. Πούλιου που και ενδυναμώνει πριν τις εκλογές, αλλά και έχει δυνατότητες αξιοποίησης αν εκλεγεί τελικά ο συνδυασμός. (Κυρίως σε θέματα αθλητισμού και πολιτισμού αλλά και σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του νέου διευρυμένου δήμου).

Σχετικά Άρθρα