Γενική

Νέα τμήματα στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Από 12 Οκτωβρίου πραγματοποιούνται εγγραφές για όλα τα προγράμματα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα λειτουργήσουν στο Νομό μας. Υπάρχουν 9 θεματικές ενότητες με 72 επιμέρους προγράμματα. Απαραίτητο δικαιολογητικό για την εγγραφή των ενδιαφερομένων είναι μια φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας. Τα γνωστικά πεδία των προγραμμάτων των Κ.Ε.Ε είναι τα εξής:
Α. Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Β. Ευρωπαϊκές Γλώσσες- Ευρωπαϊκή Ιστορία
Γ. Περιβάλλον-Πολιτισμός- Τουρισμός- Ανάπτυξη
Δ. Βασικές γνώσεις Μαθηματικών
Ε. Τεχνολογίες Πληροφορικής- Επικοινωνιών
ΣΤ. Ενεργός Πολίτης: Δικαιώματα- Υποχρεώσεις
Ζ. Πολιτισμός- Τέχνες- Διαχείριση ελεύθερου χρόνου
Η. Οικονομία- Διοίκηση- Επιχειρήσεις
Θ. Ειδικά Προγράμματα
Στα προγράμματα των Κ.Ε.Ε. μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενήλικες (άνεργοι και εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, καταγωγή, θρησκεία κ.λπ.). Μοναδική προϋπόθεση για την παρακολούθησή τους είναι η αναγνώριση και η αποδοχή από τους ενδιαφερόμενους ότι η μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία που θα τους στηρίζει στην αντιμετώπιση καθημερινών αναγκών και προβλημάτων.
Τα μαθήματα παρέχονται απολύτως δωρεάν από εξειδικευμένους εκπαιδευτές και έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλοι οι πολίτες, καθώς τμήματα θα λειτουργήσουν σε όλους τους Δήμους του Νομού. Το προσωπικό του Κ.Ε.Ε. Ξάνθης είναι στη διάθεση σας καθημερινά 9:00π.μ.- 5:00μ.μ. στην Πλατεία Εμπορίου 44 και στο τηλ: 25410 83143.

Σχετικά Άρθρα