Γενική

Είναι όλοι δυνατοί

Τα φαινόμενο να υπάρχουν ψηφοδέλτια με πατρίκιους και πληβείους είναι πολύ συχνό για τα δεδομένα της περιοχής. Μέχρι τώρα είχε παρατηρηθεί έντονα στα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών, όπου υπήρχαν από τη μια οι- λίγοι- πολύ ισχυροί και από την άλλη οι (εκλογικά) αδύναμοι. Με διαφορά χιλιάδων ψήφων μεταξύ τους. Το φαινόμενο επεκτείνεται και στα ψηφοδέλτια των περιφερειακών εκλογών, στα οποία επίσης φαίνονται να υπάρχουν «πατρίκιοι» και «πληβείοι» των ψήφων. Εξαίρεση στον κανόνα ο συνδυασμός του Μιχάλη Στυλιανίδη. Με Ταρενίδη, Μπένη, Φανουράκη, Αγκόρτζα, Τσέπελη, Θεοδωρίδη, Μούρκα, Χατζόπουλο, Παπαχρόνη, Τσεγγελίδη, Καρακασίδη, Δημαρχόπουλο και άλλους υπάρχει η εκτίμηση ότι δύσκολα κάποιοι θα μπορέσουν να φθάσουν σε τετραψήφιο αριθμό. (Μαζεύουν όλοι τους κοντά στο 1000 αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι θα είναι άνετα στα 1600!!!)

Σχετικά Άρθρα