Γενική

Άκυρη η απόλυση τεχνίτη λόγω της συνδικαλιστικής δράσης του

Σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου

Επιμελείται
η Δικηγόρος
Μαρία Καραγεωργιάδου
Άκυρη και καταχρηστική έκρινε ο Άρειος Πάγος με την υπ΄ αριθμ 1083/2010 απόφασή του την απόλυση 28χρόνου τεχνίτη ποδηλάτων, η σύμβαση εργασίας του οποίου καταγγέλθηκε, λόγω της έντονης νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης που είχε αναπτύξει ως απλό μέλος επιχειρησιακού Σωματείου. Συγκεκριμένα, ο εργαζόμενος προσελήφθη το 2001 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου σε βιομηχανία ποδηλάτων της Αχαΐας, ενώ ήταν ένα από ιδρυτικά μέλη επιχειρησιακού Σωματείου, χωρίς όμως να έχει εκλεγεί ποτέ στο Διοικητικό Συμβούλιο του. Ο ίδιος μαζί με συναδέλφους του πρωτοστάτησε για την βελτίωση των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας του εργοστασίου, με αποτέλεσμα να υπάρξουν επισκέψεις υπαλλήλων της Επιθεώρησης Εργασίας στον χώρο. Επιπλέον, ζήτησε την καταβολή επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας και τον συνυπολογισμό τριετιών στις αποδοχές, ενώ συμμετείχε ενεργά στις γενικές συνελεύσεις του Σωματείου του υποστηρίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων του και του ίδιου. Τέσσερα χρόνια μετά την πρόσληψή του, το 2005, ο εργοδότης κατήγγειλε την σύμβαση εργασίας επικαλούμενος οικονομικοτεχνικούς λόγους. Σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, πάντως, ο εργοδότης δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η μείωση των παραγγελιών και των εσόδων του, αλλά ούτε αποδείχθηκε ο ισχυρισμός περί μειωμένης απόδοσης και κακής συμπεριφοράς του τεχνίτη που απολύθηκε. Το δικαστήριο αναφέρει ότι η πραγματική αιτία της απόλυσης ήταν η συνδικαλιστική δράση του εργαζομένου και διαπιστώνει ότι η εταιρεία ενήργησε κατά κατάχρηση δικαιώματος, καθ΄ υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη (άρθρο 281 Αστικού Κώδικα). Επομένως, καταλήγει η απόφαση, η καταγγελία είναι άκυρη και η εργοδότρια εταιρεία είναι σε κατάσταση υπερημερίας και πρέπει να καταβάλλει και ημερομίσθια υπερημερίας. Παράλληλα, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η καταγγελία της σύμβασης είναι και καταχρηστική, επειδή έγινε για την μη αρεστή στην εργοδότρια εταιρεία συνδικαλιστική δράση του απολυθέντα, ενώ δεν τηρήθηκαν αντικειμενικά κοινωνικά κριτήρια κατά την απόλυσή του, όπως επιβάλλει το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα.

Σχετικά Άρθρα