Γενική

Χρήστος Μούρκας / Δημοτικός Σύμβουλος

Πιστεύω ότι η παράταξή μας συνδυάζει δύο θεμιτά πράγματα που είναι και η πολιτική μας φιλοσοφία. Συνδυάζει την εμπειρία, την γνώση και το καινούριο το οποίο έχει διάθεση να προσφέρει για την πόλη μας.

Σχετικά Άρθρα