Γενική

Ίδρυση εμπορικών εταιρειών σε μία ημέρα

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την υπηρεσία «one stop shop»

Επιμελείται η Μαρία Καραγεωργιάδου, Δικηγόρος

Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, που αποσκοπεί στην απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εμπορικών εταιρειών, (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε.). Το σχέδιο νόμου προβλέπει την ίδρυση των επιχειρήσεων, με την θέσπιση μιας υπηρεσίας «one stop shop», σε μία ημέρα προκειμένου, μεταξύ άλλων, να μειωθούν και τα φαινόμενα διαφθοράς που προκύπτουν λόγω των πολύπλοκων διαδικασιών που ισχύουν επί του παρόντος. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η συγκρότηση ευρέως δικτύου εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων, το οποίο αποτελείται από 100 καταστήματα και υποκαταστήματα των Εμπορικών Επιμελητηρίων, τα οποία συμπληρώνονται από 50 περίπου επιλεγμένα ΚΕΠ για την εξυπηρέτηση των μικρότερων δήμων και 3200 συμβολαιογράφους που λειτουργούν στη χώρα. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, το κόστος σύστασης μιας μέσης ΕΠΕ, με το νέο σύστημα, από 1900 ευρώ το 2009, μειώνεται πλέον στα 590 ευρώ. Θετική συνέπεια εφαρμογής του νέου συστήματος, προβλέπεται να είναι και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας σε ό,τι αφορά την προσέλκυση νέων επενδυτών: Με τη νέα διαδικασία, αναμένεται να υπάρξει σημαντική βελτίωση της κατάταξης της χώρας μας στο δείκτη «ξεκινώντας μια επιχειρηματική πρωτοβουλία» (starting a business), από την 140 η θέση το 2009, στην 43 η.

Σχετικά Άρθρα