Γενική

Φέσια παντού

Σε 15.719 ανήλθαν σε τεμάχια οι ακάλυπτες επιταγές και σε 138,8 εκατ. ευρώ σε αξία τον Απρίλιο του 2010, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρίας Τειρεσίας ΑΕ, παρουσιάζοντας αύξηση 4,79% σε τεμάχια και μείωση 7,94% σε αξία, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα του ιδίου έτους. Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009, οι ακάλυπτες επιταγές σε τεμάχια σημείωσαν μείωση 43,3% και σε αξία μείωση 48,8%. Το τετράμηνο (Ιανουάριος- Απρίλιος 2010) οι ακάλυπτες επιταγές σε τεμάχια ανήλθαν σε 52.423 και σε αξία σε 504,8 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, τον Ιανουάριο ανήλθαν σε αξία 176 εκατ. ευρώ, το δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2010 σε 215,1 εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ, το τρίμηνο σε 366 εκατ. ευρώ, για να ανέλθουν στο τετράμηνο σε 504,8 εκατ. ευρώ. Αναφορικά με τις απλήρωτες συναλλαγματικές το Απρίλιο του 2010 ανήλθαν σε τεμάχια 10.145 και σε αξία σε 15,6 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του ιδίου έτους σημείωσαν μείωση 19,74% σε τεμάχια και μείωση 22% σε αξία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τειρεσίας ΑΕ, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009 σημείωσαν μείωση 3,18% και σε αξία μείωση 0,44%. Το πρώτο τετράμηνο του έτους οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε τεμάχια σε 41.729 και σε αξία σε 71,1 εκατ.ευρώ. (Και ο Θεός βοηθός!!!)

Σχετικά Άρθρα