Γενική

Πρέπει να ετοιμάζονται

«Δεν είναι καθόλου νωρίς», έλεγε στους ράθυμους ενασχολούμενους με τις αυτοδιοικητικές εκλογές κεντρικό στέλεχος (με μεγάλη εμπειρία) μεγάλου κόμματος.
«Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να είναι έτοιμοι και να κάνουν από τώρα σοβαρές κινήσεις. Ο πολιτικός χρόνος των πέντε μηνών είναι πολύ μικρός, ειδικά αν σκεφθεί κανείς ότι μεσολαβεί και το καλοκαίρι». (Όσοι είναι πρωτόβγαλτοι στην πολιτική θα πρέπει ήδη να κάνουν κινήσεις, μην περιμένουν την τελευταία στιγμή).

Σχετικά Άρθρα