Γενική

Ο Άρειος Πάγος για την καταβολή μειωμένης αποζημίωσης επί απόλυσης

Μετά από προσφυγή εργαζομένου στη δικαιοσύνη

Επιμελείται η Μαρία Καραγεωργιάδου, Δικηγόρος

Δικαιώθηκε από το Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου εργαζόμενος, ο οποίος είχε προσφύγει στην Δικαιοσύνη διεκδικώντας πλήρη αποζημίωση απόλυσης, καθώς υποστήριξε ότι η μειωμένη που του κατέβαλε ο εργοδότης του είναι παράνομη με συνέπεια να είναι παράνομη και η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του. Ο εργοδότης κατέβαλε την αποζημίωση μειωμένη, σε συμψηφισμό με οφειλή του εργαζομένου. Εξετάζοντας την υπόθεση, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ο εργοδότης δεν μπορεί να συμψηφίσει στον μισθό εργαζομένου οφειλή του προς αυτόν, γιατί ο μισθός είναι απόλυτα αναγκαίος για την διατροφή του εργαζομένου και της οικογένειας του. Αντίθετα, το δικαστήριο αποφάσισε ότι οι οφειλές του εργαζομένου προς τον εργοδότη του μπορούν να συμψηφιστούν στην αποζημίωση απόλυσης. Εν προκειμένω, ωστόσο, η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας κρίθηκε άκυρη, γιατί ο συμψηφισμός δεν ήταν έγκυρος καθώς σύμφωνα με όλα τα δεδομένα και τις μαρτυρικές καταθέσεις ενώπιον του Πρωτοδικείου και Εφετείου, δεν αποδείχθηκε η οφειλή του εργαζομένου.

Σχετικά Άρθρα