Γενική

Αμοιβές: Περιορισμός 30% σε Δήμαρχους αντιδήμαρχους και λοιπούς

Μέσα στην οικονομική κρίση που περνάμε θα πρέπει και ο Δήμος Ξάνθης αλλά και η Νομαρχία να συμβάλουν αποτελεσματικά στον περιορισμό του δημοσίου χρέους. Κάνουμε σήμερα μια πρόταση για περαιτέρω μείωση κατά 30% των αμοιβών όλων των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δημάρχων, αντιδημάρχων, προέδρων και αντιπροέδρων οργανισμών), ειδικά για τους τελευταίους προέδρους και αντιπροέδρους οργανισμών θα πρέπει να εφαρμοσθεί ίσως και μεγαλύτερη μείωση. Σημειώνουμε ότι το σύνολο σχεδόν των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας κατέχει θέσεις προέδρων και αντιπροέδρων (οι οποίοι λαμβάνουν το μισό της αποζημίωσης του προέδρου) στους δημοτικούς οργανισμούς και κάτι αντίστοιχο γίνεται και στη Νομαρχία Ξάνθης. (Για να δούμε αν θα την υιοθετήσουν αυτήν την πρότασή μας οι αιρετοί μας άρχοντες).

Σχετικά Άρθρα