Γενική

Αλέξανδρος / ιδιωτικός υπάλληλος

Όταν ο Γιώργος Παπανδρέου, έθετε στην ελληνική κοινωνία, το δίλημμα «σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα», μήπως εννοούσε ότι θα διέλθουμε, μέσω του «σοσιαλισμού» στη βαρβαρότητα;

Σχετικά Άρθρα