Γενική

Περιμένουμε αποτελέσματα

Μάθαμε ότι η νέα Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας η κα Κόκλα, όταν πρωτοήρθε στην Κομοτηνή έδωσε αυστηρές οδηγίες για την περιστολή δαπανών σε όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες. Μερικούς μήνες μετά περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα αυτών των οδηγιών. (Α! Υπάρχει σε εκκρεμότητα και μια παρατήρηση για την έγκαιρη προσέλευση των εργαζομένων, αυτή τι απόδοση είχε;)

Σχετικά Άρθρα