Γενική

Φθηναίνουν

Μεγάλο πρόβλημα με τις τιμές στην αγορά της Ξάνθης. Οι καφετεριούχοι από την πλευρά τους έχουν δράσει ήδη. Οι δυνάμεις της …αγοράς αεικίνητες, έχουν τους δικούς τους κανόνες. Μαγαζιά στην «παραλία» με τον καφέ προσγειωμένο στο 1,5 ευρώ; Βεβαίως, κι ανταποκρίνεται ο κόσμος μαζικά. Συγχαρητήρια στον επιχειρηματία. (Να ακολουθήσουν και οι άλλοι!!!)

Σχετικά Άρθρα