Γενική

Πρόταση του Αλ. Καρακασίδη για παράλληλο σχέδιο Καλλικράτη

Αναδιάρθρωση συστήματος ΔΕΥΑ

Την εξέταση ενός σχεδίου σε αντιστοίχηση με τον «Καλλικράτη» (θα μπορούσε «Ποσειδών») που θα αναδιαρθρώσει όλο το σύστημα που αφορά στις ΔΕΥΑ προτείνει ο κ. Αλέξανδρος Καρακασίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, μέλος Δ.Σ. Ηλ. Μηχαν. Ξάνθης ενόψει της 22 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. που θα πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων στις 28 Μαΐου και σε αντίθεση με τις διάφορες προτάσεις που περιορίζονται σε φορολογικά- μισθολογικά πλαίσια περικοπών σε όλη την επικράτεια, έξω από κάθε αναπτυξιακή «φιλοσοφία» που πρέπει να οδηγεί πια την Ελλάδα και την οικονομία της.
Συγκεκριμένα αναφέρει ο κ. Καρακασίδης: «Έτσι, σε γενικές γραμμές, θα βασίζεται πια σε Περιφερειακή Διοίκηση ΔΕΥΑ (7μελές- 9μελές ΔΣ, με εκλογή μέσω των Περιφερειακών Εκλογών) και με κύρια ευθύνη τη διεξαγωγή διαγωνισμών (προμηθειών, έργων), τον Κεντρικό Περιφερειακό σχεδιασμό (σε επίπεδο μελέτης, υπαγωγής σε χρηματοδότηση, εκτέλεσης).
Σε κάθε Νομό θα υπάρχει η Μητροπολιτική ΔΕΥΑ (με ορισμένο Γενικό Διευθυντή από το Περιφερειακό ΔΣ πλαισιωμένο από Τεχνικό Συμβούλιο και Οικονομικό Συμβούλιο (υπηρεσιακά μέλη)) και αντικείμενο τον σχεδιασμό- εκτέλεση- επίβλεψη (μικρών έργων και μη χρηματοδοτούμενων) / εκτέλεσης μετρήσεων παραμέτρων ύδατος / βεβαιώσεις λογαριασμών.
Και τέλος οι ΔΕΥΑ Συντηρήσεων- Βλαβών με επικεφαλής Τεχνικό Διευθυντή ανά Δήμο.
Το σύστημα των προμηθειών θα γίνεται συμφώνα με τις εισηγήσεις στην αρχή του έτους από κάθε υπηρεσία- τμήμα και η παραλαβή τους από τη κεντρική Μητροπολιτική αποθήκη, ενώ θα υπάρχει ένα κεντρικό εργαστήριο ελέγχων- μετρήσεων (ανά περιφέρεια).
Το νομικό καθεστώς θα είναι καθαρά ΑΕ και μετοχική σύνθεση ανά Δήμο (ανάλογα τον πληθυσμό / έκταση).
Θα επιφέρει σημαντικές μειώσεις στα διοικητικά- λειτουργικά έξοδα, ταχύτητα στην εξυπηρέτηση των δημοτών, καλύτερη διαπραγμάτευση- διαχείριση των υλικών αλλά το σημαντικότερο τη δημιουργία μια επιχείρησης κοινωφελούς χαρακτήρα με δυνατότητες ανάπτυξης σε διάφορους άλλους τομείς (ΑΠΕ, τηλεπικοινωνίες κτλ).
Το σύνολο των προτάσεων (σε τοπικό- περιφερειακό επίπεδο και σε διάφορους τομείς) πρόκειται να παρουσιαστεί σε συνέδριο που αφορά την Περιφερειακή Ανάπτυξη».

Σχετικά Άρθρα