Γενική

Όχι στην πρόωρη σύνταξη γήρατος στα 50 για τους άνδρες

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας

Γράφει η Μαρία Καραγεωργιάδου, Δικηγόρος

Με την υπ αριθμό 1580/2010 απόφασή της, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι οι άνδρες ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ δεν δικαιούνται πρόωρης σύνταξης γήρατος στο πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους, όπως λαμβάνουν οι γυναίκες ασφαλισμένες, σύμφωνα με το άρθρο 27 Ν. 1902/1990. Το συγκεκριμένο άρθρο ορίζει ότι «ασφαλισμένη μητέρα με ανήλικα παιδιά, καθώς και ασφαλισμένη μητέρα με παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, η οποία συμπληρώνει το 50 ο έτος της ηλικίας και 5.500 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, δικαιούνται σύνταξη γήρατος, μειωμένη κατά 1/200 της πλήρους μηνιαίας συντάξεως για κάθε μήνα που λείπει από το 55 ο έτος της ηλικίας της, το ποσό της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το κάθε φορά κατώτερο όριο συντάξεων».
Εν προκειμένω άνδρας υπάλληλος της Γενικής Τράπεζα της Ελλάδος, παντρεμένος με υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας, γεννηθείς το 1951, είχε 7.592 ημέρες εργασίας, δύο ανήλικα παιδιά και ζήτησε το 2001 από το ΙΚΑ να του χορηγηθεί μειωμένη σύνταξη γήρατος, όπως και στις γυναίκες ασφαλισμένες, σύμφωνα με το Ν. 1902/1990. Το ΙΚΑ απέρριψε το αίτημά του με τον ισχυρισμό ότι δεν ισχύει η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση για τους πατέρες ασφαλισμένους. Στη συνέχεια ο αιτών προσέφυγε στην Δικαιοσύνη, επικαλούμενος ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας των πολιτών, μπορεί η σχετική διάταξη του Ν. 1902/1990 να εφαρμοστεί και στον ασφαλισμένο πατέρα με ανήλικα τέκνα. Η αίτησή του έγινε αρχικά δεκτή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, αλλά εν συνεχεία απερρίφθη από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και την Ολομέλεια του ΣτΕ, που έκρινε ότι η διάταξη του Ν. 1902/1990 που προβλέπει πρόωρη σύνταξη γήρατος για τις γυναίκες που έχουν συμπληρώνει το 50 ο έτος της ηλικίας και έχουν ανήλικα παιδιά είναι εξαιρετική και κατά συνέπεια δεν μπορεί να εφαρμοστεί κατ επίκληση της συνταγματικής αρχής της ισότητας και στους άνδρες ασφαλισμένους.

Σχετικά Άρθρα