Γενική

Ενημέρωση για μεταδημοτεύσεις

Λόγω του ότι η χρονιά είναι εκλογική, οι μεταδημοτεύσεις θα σταματήσουν, εκτιμάται- με κάθε επιφύλαξη- περί τα τέλη του θέρους και πάντως με καταληκτική ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών
Η διαδικασία ολοκληρώνεται «μέσα σε διάστημα δύο έως πέντε ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών» όπως βεβαιώνει η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «Ερμής» του Υπουργείου Εσωτερικών τις οποίες παραθέτουμε μετά από ενημέρωση των Πολιτών για την Αλλαγή:
Γενικά- Εξαιρέσεις Διετίας
1. Για τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη μεταδημότευση σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα
Εξειδίκευση περιπτώσεων
2. Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου σε δημοτολόγιο Δήμου ή Κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του ίδιου ή των γονέων του
3. Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων ΜΕ τέκνα σε Δήμο ή Κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους
4. Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων ΧΩΡΙΣ τέκνα σε Δήμο ή Κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους
5. Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του
6. Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων από άλλο Δήμο όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι εγγεγραμμένα στον αυτό Δήμο ή Κοινότητα
7. Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό Δήμο ή Κοινότητα εκτός των Δήμων ή Κοινοτήτων καταγωγής τους
8. Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης
Το Γραφείο Δημοτολογίου Δήμου Ξάνθης απαντά στα τηλέφωνα: 25413- 50831, 25413- 50832, 25413- 50818.

Σχετικά Άρθρα