Γενική

Ζητά να παραμείνει ως έχει

Θέσεις και απόψεις του Δήμου Σταυρούπολης για τον «Καλλικράτη»
Ο Δήμος Σταυρούπολης είναι ένας ορεινός Δήμος κατά 82,94% στο σύνολο του σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Αρχής, τα όποια χαρακτηρίζουν 5 από τα 7 Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου ως Ορεινά και 2 ως Ημιορεινά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).
Επίσης από τα στοιχεία της Απογραφής του Μαρτίου 2001 προκύπτει ότι ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Σταυρούπολης ανέρχεται σε 3.090 κατοίκους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).
Κρίνουμε σκόπιμο να σας αναφέρουμε ότι ο Δήμος Σταυρούπολης έχει στοχοποιηθεί από την σημερινή Κυβέρνηση να λειτουργήσει πιλοτικά ως Δήμος μοντέλο για την Πράσινη Ανάπτυξη. Στα σύνορα του περικλείει οικοσυστήματα σπάνιου φυσικού κάλλους και μοναδικής ομορφιάς σε όλη την Ευρώπη, γι αυτό έχει χαρακτηριστεί Εθνικό Πάρκο που ενσωματώνει περιοχές Δικτύου NATURA 2000 και προστατευόμενες περιοχές.
Στα πλαίσια ανάδειξης και αξιοποίησης των παραπάνω, προβήκαμε στη σύναψη μνημονίων συνεργασίας και εγκατάστασης, τόσο με τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ όσο και με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο Δήμος Σταυρούπολης συγκροτήθηκε το 1946 (ΦΕΚ 290Α/26- 09- 1946), είναι αγροτικός, βιώσιμος με δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στον αγροτουριστικό τομέα, διαθέτει 491 κλίνες και είναι μαζί με τον αστικό Δήμο Ξάνθης, είναι ένας από τους δύο ιδρυτικούς Δήμους του Νομού Ξάνθης. Στα όρια του λειτουργούν πληθώρα υπηρεσιών του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα για την εξυπηρέτηση του πολίτη όπως: Κέντρο Υγείας, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομικό Τμήμα, Ειρηνοδικείο, Υποθηκοφυλακείο, ΕΛΤΑ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, Δασαρχείο, Αγροτική Τράπεζα, Στρατόπεδο και Κέντρο Νεοσυλλέκτων Πεζικού, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, ΚΕΠ, Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης «ΝΕΣΤΟΣ- ΡΟΔΟΠΗ», ΚΑΠΗ, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Γραφείο Τουριστικών Πληροφοριών, κλπ.
Σε αντίθεση με τα οξυμμένα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι περισσότεροι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας, ο Δήμος Σταυρούπολης και τα Νομικά του Πρόσωπα παραμένουν βιώσιμα και οικονομικά εύρωστα χωρίς να συσσωρεύουν χρέη ή να χρειασθεί να καταφύγουν σε δανεισμό, κατάσταση που τείνει να βελτιωθεί περεταίρω από αναμενόμενα έσοδα από την εγκατάσταση αιολικού πάρκου 30 MWATT, από την εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ρεύματος και τηλεθέρμανσης με χρήση βιομάζας και την εκμετάλλευση των αμμοληψιών από τον ποταμό Νέστο και τους Χείμαρρους του.
Να σημειωθεί ότι ο δυτικότερος οικισμός του Δήμου είναι αυτός της Μυρτούσας και απέχει 72 χλμ από την πόλη της Ξάνθης και 22 χλμ από την Δράμα. Η Μυρτούσα μαζί με πέντε ακόμη οικισμούς μας, εξυπηρετούνται σε θέματα ΕΛΤΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ από την Δράμα ενώ πολλοί οικισμοί δεν έχουν καμία σύνδεση με το ΚΤΕΛ Νομού Ξάνθης.
Επίσης ανάμεσα στη Σταυρούπολη και τη Ξάνθη, ο ορεινός όγκος που χωρίζει το Νομό στα δύο, γεωμορφολογικά και λόγω των χιονοπτώσεων, πολλές φορές τη χειμερινή περίοδο εμφανίζει σοβαρό πρόβλημα προσπελασιμότητας.
Τα παραπάνω σε συνάρτηση με την χρονοαπόσταση και το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής του Δήμου, καθιστούν συντομότερη την πρόσβαση από τη Ξάνθη στη Θεσσαλονίκη παρά στον οικισμό της Μυρτούσας και αυτό σε κανονικές καιρικές συνθήκες και όχι την χειμερινή περίοδο όπου η διάρκεια των χιονοπτώσεων είναι 5 μήνες.
Από τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με τα κριτήρια που τέθηκαν για την χωροθέτηση των νησιωτικών και ορεινών Δήμων (ορεινότητα άνω του 50% και πληθυσμιακό κατώφλι τους 2.000 κατοίκους), τεκμηριώνεται η παραμονή του Δήμου Σταυρούπολης Νομού Ξάνθης ως έχει σήμερα.

Σχετικά Άρθρα