Γενική

Τα παιδιά μαθαίνουν το περιβάλλον

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Στα στενά του Νέστου στη Γαλάνη βρέθηκε η πέμπτη τάξη του 8 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, στα πλαίσια των εκδρομών της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η οποία πραγματοποιείται από τα σχολεία της πόλης, με θέμα τον ποταμό Νέστο.
Περίπου 30 μαθητές είδαν από κοντά το ποτάμι, αυτό το μνημείο της φύσης, το οποίο φιλοξενεί δεκάδες είδη από την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής. Οι μικροί μαθητές δραστηριοποιούνται και μέσα στις αίθουσες των σχολείων τους και με αυτές τις εκδρομές βλέπουν από κοντά αυτά που έμαθαν από τους δασκάλους τους.
Με την εκπόνηση περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων μέσα από την οικογένεια και στην συνέχεια μέσα από τις σχολικές μονάδες, θέτονται οι βάσεις για την απόκτηση της περιβαλλοντικής συνείδησης στα παιδιά της προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς αποτελούν το μελλοντικό έμψυχο υλικό του πλανήτη.
«Ήρθαμε μία εκπαιδευτική εκδρομή στα στενά του Νέστου, στα πλαίσια προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα το Νέστο. Τα παιδιά στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς έχουν κάνει μια σειρά με δραστηριότητες μέσα στην τάξη, έχουνε βρει στοιχεία για το Νέστο, έχουνε παρακολουθήσει ντοκιμαντέρ και τώρα ήρθανε εδώ για να δούνε το οικοσύστημα όλου αυτού του πλούτου και της βιοποικιλότητας, που φιλοξενεί η περιοχή. Αυτές οι δραστηριότητες γίνονται πάντα σε συνδυασμό με παιχνίδι, γιατί σε αυτήν την ηλικία, τα παιδιά έχουν μια φυσική τάση για εξερεύνηση, αλλά βέβαια είναι και παιδιά και θέλουν να παίξουν. Παίζουνε ζωηρά παιχνίδια, μέσα από τα οποία μαθαίνουν τα ζώα και τα φυτά του οικοσυστήματος», δήλωσε ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Νομού Ξάνθης Νικόλαος Γερμαντζίδης.
H Περιβαλλοντική Εκπαίδευση θεωρείται αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα της παιδείας του κάθε πολίτη και πρέπει να ενισχύεται όσο το δυνατόν νωρίτερα σε όλα τα επίπεδα της Εκπαίδευσης και ενθαρρύνει τα άτομα για ορθολογική περιβαλλοντική δράση ώστε να διατηρηθεί η αρμονία και η ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Μέσω της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης διαμορφώνονται στάσεις και αντιλήψεις σε άτομα και κοινωνικές ομάδες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν με ατομική αλλά και συλλογική δράση να κατευθύνονται στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
«Τα παιδιά πηγαίνουν σε σημεία από όπου μπορούν να δούνε όλη την τοπογραφία της περιοχής και συγχρόνως κάνουνε προσανατολισμό με χάρτες και πυξίδες. Τα παιδιά ανταποκρίνονται πολύ στην όλη προσπάθεια, γιατί σε αυτήν την ηλικία υπάρχει η αγάπη για τη φύση και την περιπέτεια», είπε ο κ. Γερμαντζίδης.
Η διαμόρφωση της περιβαλλοντικής συνείδησης θα πρέπει να ξεκινά από την προσχολική ηλικία. H σπουδαιότητά της είναι τεράστια καθώς συμβάλει όχι μόνο στην απόκτηση γνώσεων, αλλά και στην ενεργοποίηση συναισθημάτων, στάσεων και δεξιοτήτων, κοινωνική δράση και συμμετοχή αλλά και υπεύθυνη καθημερινή συμπεριφορά των παιδιών.

Σχετικά Άρθρα