Γενική

Η αλήθεια των αριθμών

Αυτήν την επίπλαστη δημοκρατία την έχουμε πληρώσει πολύ, πολύ ακριβά. Και η Ξάνθη συνεχίζει να την πληρώνει αφού αρκετοί από τους νυν θέλουν να γίνουν και αεί δήμαρχοι, νομαρχοπεριφερειάρχες κλπ!!! Επιτέλους με τον Καλλικράτη όλοι αυτοί οι επίδοξοι σωτήρες μας θα μας κοστίζουν λιγότερο. Συνήθως οι αριθμοί λένε αλήθειες: Οι δήμοι μειώνονται από 1034 σε 333- 347, στη θέση των 57 νομαρχιών συστήνονται 13 Περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, οι 13 Περιφέρειες με κρατική οντότητα μειώνονται σε 7 διοικήσεις, οι δημοτικοί σύμβουλοι μειώνονται από 16.150 σε 8.070, οι νομαρχιακοί (στο εξής περιφερειακοί) από 1.496 σε 703, τα Νομικά πρόσωπα των δήμων από 6 σε 2 χιλιάδες, τα μέλη συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων από 60 σε 20 χιλιάδες. Όσο για τους αιρετούς από 50 μειώνονται στους 25 χιλιάδες. (Αρκετά πληρώσαμε όλα αυτά το χρόνια!!!)

Σχετικά Άρθρα