Γενική

Ώρα για την φορολογική σας δήλωση

Από Δευτέρα 3 Μαΐου ως τις 2 Ιουνίου, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μισθωτών και συνταξιούχων για τα εισοδήματα του 2009. Ετοιμαστείτε λοιπόν να ξηλωθείτε κανονικά και με το νόμο. Εάν η φορολογική σας δήλωση υποβληθεί ηλεκτρονικά, δεν θα συνοδεύεται από δικαιολογητικά έντυπα, αποδείξεις δαπανών ή βεβαιώσεις μισθοδοσίας. Αυτά τα δικαιολογητικά θα πρέπει να τα συγκεντρώσετε και να τα κρατήσετε τουλάχιστον για μία πενταετία, ώστε, αν ποτέ σας ζητηθεί, να τα προσκομίσετε στην Εφορία. Σημειώνεται, ότι η ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης, σας εξασφαλίζει έκπτωση φόρου 1,5%, με ανώτατο όριο τα 118 ευρώ. (Κάντε μια βόλτα στον λογιστή σας για να είστε εμπρόθεσμοι!!!)

Σχετικά Άρθρα