Γενική

Η αυθαίρετη εκπομπή ρύπων καταστρέφει το περιβάλλον

Σοβαρά ζητήματα ανακύπτουν στο Ν. Ξάνθης

Γράφει ο Μενέλαος Καρυωτάκης

Σε πρόσφατη συνέντευξη σε εφημερίδα των Αθηνών, η κατεξοχήν αρμόδια για το περιβάλλον, Υπουργός περιβάλλοντος- ενέργειας και, κλιματικής αλλαγής, ερμήνευσε εν εκτάσει όλες τις δράσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν, για την πράσινη ανάπτυξη και στον .τομέα της σύγχρονης τεχνολογίας. Ώστε, να μη επιβαρύνεται με ρύπους το οικοσύστημα, σε βάρος της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου.
Διανύουμε μια σημαντική περίοδο όχι μόνο εμείς, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος. Τεράστια: προβλήματα οικονομικά- περιβαλλοντικά ταλανίζουν τις σημερινές κοινωνίες. Η κακοδιαχείριση του φυσικού μας πλούτου τείνει να γίνει κανόνας, χάριν των συμφερόντων ολίγων, και το φυσικό μας περιβάλλον επιβαρύνεται συνεχώς με παντός τύπου και μεγέθους ρύπους. Με δυσμενείς επιπτώσεις στο πολύτιμο αγαθό της ΥΓΕΙΑΣ.
Τεράστιος ο συνειρμός και το αναπόφευκτο αδιέξοδο. Από τον όγκο των σκουπιδιών- των υγρών αποβλήτων και των ρύπων. Σκουπίδια οπτικό ακουστικά και ρύποι που δημιουργούνται από την πάσης μορφής ενέργεια.
Μεγάλο μέρος περιβαλλοντικής ρύπανσης χρεώνεται και στην σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής. Αόρατα, και αθόρυβα οι υπολογιστές επιβαρύνουν κάθε χρόνο την ατμόσφαιρα με περίπου 110 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα.
Η Νομαρχία Ξάνθης, με ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο: «Δωρεάν Ασύρματο Ίντερνετ» μας πληροφορεί ότι στο κέντρο της Ξάνθης τοποθετήθηκαν 4 κεραίες που θα παρέχουν δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Το εύλογο ερώτημα που δημιουργείται, είναι: Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό το πλήθος των κεραιών στην ΥΓΕΙΑ των ανθρώπων, και γενικά στο περιβάλλον. Όταν ο χώρος εγκατάστασης των προαναφερθέντων κεραιών είναι τόσο περιορισμένος, όπως είναι το εμπορικό κέντρο της Ξάνθης.
Η ανησυχία είναι δεδομένη διότι: Έχουμε υπόψη το έτερο γεγονός παράλληλης πρωτοβουλίας της διάνοιξης του κάθετου συνοριακού οδικού άξονα στη θέση Άγιος Κωνσταντίνος.
Που «αντί να εισρεύσει στην περιοχή μας ο εκ βορρά πακτωλός, αυξήθηκε κατακόρυφα το ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ και το ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΠΑΙΤΕΙΑΣ μόνο στο Νομό Ξάνθης, αλλά, σε ,όλη τη Θράκη.

Σχετικά Άρθρα