Γενική

Νίκος συμβασιούχος δημοσίου/26 χρόνων

Όλοι αυτοί που θα απολυθούν από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα που θα εργαστούν; Θα δοθούν κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα;

Σχετικά Άρθρα