Γενική

Υπέρ των υψηλών επιτοκίων στις πιστωτικές ο Άρειος Πάγος

Ποιοι όροι κρίθηκαν παράνομοι

Γράφει η Μαρία Καραγεωργιάδου, Δικηγόρος

Υπέρ της νομιμότητας των υψηλών επιτοκίων που επιβάλλουν οι τράπεζες στις πιστωτικές κάρτες και της αναδρομικής χρέωσης των καρτών με τόκους τέθηκε με απόφασή του ο Άρειος Πάγος. Η απόφαση 652/2010 του Α1 Τμήματος του ΑΠ, σε αντίθεση με αμετάκλητες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την Ολομέλεια του ΑΠ και το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δέχεται ότι δεν είναι καταχρηστικός ο γενικός όρος συναλλαγών που δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να επιβάλλουν επιτόκια υψηλότερα από αυτά που προκύπτουν από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε ότι η πολλαπλάσια αύξηση του επιτοκίου και πάνω από το 200% θεωρείται νόμιμη, αφού τα επιτόκια διαμορφώνονται ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον αντίποδα, παράνομοι κρίθηκαν οι όροι που επιβάλλουν έξοδα για τις αναλήψεις μετρητών από την ίδια τράπεζα μέσω πιστωτικών καρτών, έξοδα αδράνειας σε καταθετικούς λογαριασμούς, έξοδα τήρησης και παρακολούθησης στους λογαριασμούς καταθέσεων, καθώς και τους όρους που επιβάλλουν επιβάρυνση στον δανειολήπτη 50 ευρώ για τη χορήγηση βεβαίωσης οφειλών και περιορίζουν την ευθύνη της τράπεζας σε περίπτωση που γίνει παράνομη χρήση απολεσθέντος ή κλαπέντος βιβλιαρίου κατάθεσης.

Σχετικά Άρθρα