Γενική

24 χρονη Βουλγάρα παράνομα έδινε το κορμί της

Συνελήφθη μια 24χρονη πολίτις Βουλγαρίας, η οποία παρουσιάστηκε σε προκαθορισμένο ραντεβού προκειμένου συνευρεθεί σεξουαλικά με παρουσιαζόμενο ως πελάτη Αστυνομικό, αντί του ποσού των πενήντα(50) Ευρώ καίτοι στερούνταν πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων.

Σχετικά Άρθρα