Γενική

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

Θα συζητηθεί το θέμα για τα οικόπεδα στον πρώην ΔΕΡΑΣ

Με 43 θέματα ημερήσιας διάταξης θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης σήμερα στις 19:00. Το πρώτο θέμα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και ειδικότερα πρόκειται για την έκφραση γνώμης για τον καθορισμό τιμήματος παραχώρησης οικοπέδων στον χώρο του πρώην εργοστασίου ΔΕΡΑΣ (εισηγητής Παπαδόπουλος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος). Τέταρτο και πέμπτο θέμα είναι ενδιαφέροντα και αφορούν στην λήψη απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου, σε διάφορους παραβάτες, για διενέργεια παράνομης αφισοκόλλησης (εισηγήτριες Ταραρά Χρύσα και Πανταζόγλου Αθανασία).
Το έκτο θέμα έχει σχέση με την λύση μίσθωσης του Τουριστικού Περιπτέρου στο Άλσος Ευμοίρου (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία) και σήμερα θα ληφθεί η απόφαση.
Το ένατο, το δέκατο και το ενδέκατο θέμα είναι οι οικονομικές ενισχύσεις σε άπορους δημότες, (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη), σε Αθλητικό Σύλλογο και Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης).
Από το 22 ο θέμα έως το 29 ο θέμα είναι οι εγκρίσεις 1 ου και 2 ου Α.Π. των έργων με εισηγήτρια την κ. Αικατερίνη Μανά: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Κατασκευή δρόμου στην περιοχή Παλιάς Χρύσας», «Αποκαταστάσεις και περιφράξεις δημοτικών χώρων» εργολαβία: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κλειστού γυμναστηρίου αθλοπαιδιών στο Εύμοιρο», «Κατασκευή πεζοδρομίων» εργολαβία: «Κατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Γ. Πολίτη, Ν. Πλαστήρα, Ευξ. Πόντου», «Ανάπλαση και διαμόρφωση οδών συνοικισμού Ρέμβης», «Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων στην Π. Μορσίνη», «Ενοποίηση πλατειών και χώρων πρασίνου κέντρου πόλεως Ξάνθης», «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Ασφαλτοστρώσεις στους οικισμούς Μορσίνης», «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Ασφαλτοστρώσεις στους οικισμούς Πετροχωρίου», το 42 ο και 43 ο είναι: εγκρίσεις 1 ου ΑΠ των έργων: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ και ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ και ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» εργολαβία: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη). Όλα τα άλλα θέματα είναι υπηρεσιακής φύσεως και αυτά.

Σχετικά Άρθρα