Γενική

Προσφυγή στη δικαιοσύνη για την Αθωνική;

Με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει σήμερα στις 19:30 το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ξάνθης. Τα δύο πρώτα θέματα είναι βαρύνουσας σημασίας και συγκεκριμένα είναι: Η συζήτηση για την οικονομική κατάσταση και την απραγία της αγοράς- Ψήφιση Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, Ενέργειες δικαστικές και άλλες, ελέγχου και προσβολής της απόφασης του Ν.Σ. περί αδειοδοτήσεως της Αθωνικής Τεχνικής, κατανομή ποσού 3% επί των εσόδων από συνδρομές σε τοπικούς συνδικαλιστικούς φορείς, συμμετοχή Επιμελητηρίου Ξάνθης στην Έκθεση Θράκη 2010, απολογισμός χρήσης 2009 Επιμελητηρίου Ξάνθης, ενέργειες που αφορούν στα προγράμματα WIDE THE SEE- VITO, 3 επιχειρηματική αποστολή ΕΒΕ Ξάνθης και Ανακοινώσεις.

Σχετικά Άρθρα