Γενική

Χάνεται στις ημερομηνίες το 10ήμερο υποβολής ενστάσεων…

Ανακοινώθηκαν από την ΕΑΠΑΞ οι 19 προσλήψεις στους Βρεφονηπιακούς

Στις 12 Απριλίου δόθηκαν στη δημοσιότητα μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ξάνθης, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων (επιτυχόντων και απορριπτέων ΤΕ και ΔΕ) για τις 19 θέσεις Βρεφονηπιοκόμων (7 θέσεις) και Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων (12 θέσεις) με σύμβαση εργασίας διάρκειας τεσσάρων μηνών.
Η παράταξη Πολίτες για την Αλλαγή σημειώνουν σε σχετική ανακοίνωση τους.
«Σύμφωνα και με την ανακοίνωση της ΕΑΠΑΞ, οι πίνακες των αποτελεσμάτων θα έπρεπε να αναρτηθούν το αργότερο σε 20 ημέρες από την επομένη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και κατά των πινάκων αυτών επιτρέπονταν η άσκηση ένστασης στο ΑΣΕΠ από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών αρχής γενομένης από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.
Αξίζει, λοιπόν, να σημειώσουμε τα εξής:
Ενώ η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων έληγε στις 6 Απριλίου, στο Αποδεικτικό της ΕΑΠΑΞ αναγράφεται ως ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων η 19 η Μαρτίου- πρωθύστερη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Στην ιστοσελίδα του Δήμου αναρτώνται οι ίδιοι πίνακες στις 12 Απριλίου.
Το δεκαήμερο υποβολής ενστάσεων ή έχει χαθεί ή δεν δόθηκε ποτέ ως δυνατότητα στις υποψηφίους ή θα πρέπει να διευκρινιστεί με ανακοίνωση από την ΕΑΠΑΞ εάν ισχύει και για ποιο χρονικό διάστημα».

Σχετικά Άρθρα