Γενική

Στην οδό Βενιζέλου

Στην οδό Βενιζέλου τα απορριμματοφόρα περνούν το πρωί όταν όλοι πηγαίνουν στις δουλειές τους και τα παιδιά στο σχολείο με αποτέλεσμα να σχηματίζεται μεγάλη ουρά και εκνευρισμός. Επίσης υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση διότι τα απορρίμματα είναι έξω από τους κάδους και το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να τα τοποθετήσει μέσα και μετά να αδειάσει τους κάδους…
Ας περνάνε τα απορριμματοφόρα νωρίς το πρωί και όσοι μένουν εκεί τα απορρίμματα ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ.

Σχετικά Άρθρα