Γενική

Ποιο είναι το επιχειρησιακό σχέδιο ΣΕΚΑΠ

Τι προβλέπει για να βρει τον δρόμο προς την ανάπτυξη

Το επιχειρησιακό σχέδιο της καπνοβιομηχανίας ΣΕΚΑΠ, που ήδη εκπονείται από έμπειρη εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο, προβλέπει 2 κύριους άξονες στρατηγικής και σχετικών δραστηριοτήτων με στόχο:
α) την αναστροφή της πορείας μείωσης των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά, λόγω της εγχώριας οικονομικής κατάστασης, αλλά και των ειδικών πλέον επιχειρησιακών δεδομένων (φορολογία, νομοθετικό πλαίσιο γιο την απαγόρευση του καπνίσματος), που επηρεάζουν τον κλάδο και
β) την μείωση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης κατά 8- 10% του αποφορολογημένου κύκλου εργασιών της δηλαδή 4- 6 εκατ. ευρώ. Την επόμενη διετία καθώς και την αναδιοργάνωση της λειτουργίας της, με στόχο την δημιουργία μιας επιχειρησιακά ευέλικτης και χρηματοοικονομικά αποτελεσματικής επιχείρησης.
Στα πλαίσια των παραπάνω προβλέπεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης και υποστήριξης των υφιστάμενων σημάτων της επιχείρησης, τοποθέτηση στην εσωτερική αγορά νέων προϊόντων, αναδιοργάνωση και ενδυνάμωση των Εξαγωγικών δραστηριοτήτων, ενεργοποίηση των πωλήσεων FACON σε διεθνές επίπεδο, αλλά και αξιοποίηση του δικτύου διάθεσης της εταιρείας για τη διανομή και τοποθέτηση συγκεκριμένων μη καπνικών προϊόντων, που διατίθενται μέσω των ίδιων σημείων πώλησης με τα προϊόντα καπνού.
Ήδη οι πρώτες προβλέψεις και εκτιμήσεις για τα οικονομικά, αλλά και επιχειρησιακά αποτελέσματα που προκύπτουν από τα παραπάνω για το 2010 και 2011 είναι ενθαρρυντικές για την πορεία της εταιρείας που αντιμετωπίζει, χρόνια προβλήματα και ιδιαίτερα χρηματοοικονομικής εξυγίανσης. Στον τομέα αυτό έχει ήδη παρθεί απόφαση σε συνεργασία και με τον κύριο μέτοχο της επιχείρησης την Αγροτική Τράπεζα για πλήρη αναμόρφωση του ισολογισμού της εταιρείας, αντιμετωπίζοντας όλα τα προβλήματα, που επηρέαζαν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας και με στόχο να διασφαλισθεί η μελλοντική βιωσιμότητα της επιχείρησης, όπως προβλέπεται και από τη σχετική νομοθεσία.
Στα πλαίσια της παραπάνω εξυγίανσης αποφασίσθηκε και η έκδοση πλέον του ισολογισμού και της κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσης της επιχείρησης, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική για τον κλάδο, αλλά και παρουσιάζοντας πλέον την κατάσταση της επιχείρησης σε σημερινές και όχι ιστορικές λογιστικές αξίες.
Η ΣΕΚΑΠ αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατάσταση στην εσωτερική αγορά με 3 αυξήσεις τιμών στο τσιγάρο μέσα σε 1 τρίμηνο και σημαντικές αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά του καταναλωτή λόγω νέων σημαντικά διαφοροποιούμενων μισθολογικών και φορολογικών δεδομένων, που τον επηρεάζουν πλέον άμεσα. Επιπλέον, η νομοθεσία απαγόρευσης του καπνίσματος σε όλους σχεδόν τους δημόσιους χώρους, καθώς και οι σχετικές αντικαπνιστικές εκστρατείες, που εφαρμόζονται και στη χώρα μας, επιβάλλουν την αναθεώρηση της στρατηγικής της επιχείρησης, όπως προαναφέρθηκε, ως νέα διοίκηση θεωρούμε, ως πρόκληση την αντιμετώπιση των μεγάλων και χρόνιων προβλημάτων της επιχείρησης, που δημιουργήθηκαν τουλάχιστον μια δεκαετία προηγουμένως, αλλά είμαστε ταυτόχρονα αισιόδοξοι ότι μια τόσο σημαντική συνεταιριστική επιχείρηση, που προσφέρει τόσα πολλά στην εθνική οικονομία, στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης, αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια της Θράκης, θα βρει ξανά τον δρόμο της προς την ανάπτυξη και με την υποστήριξη των μετόχων της επιχείρησης, αλλά κυρίως μέσω της προσπάθειας που καταβάλλεται από όλη την επιχείρηση για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της.

Σχετικά Άρθρα