Γενική

Πρόσληψη 19 ατόμων για 4 μήνες στους Βρεφονηπιακούς Δ. Ξάνθης

Έως την Τρίτη 6 Απριλίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η Τρίτη 6 Απριλίου 2010 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη σε μία από τις 19 θέσεις (7 ΤΕ και 12 ΔΕ) διάρκειας 4 μηνών στους Βρεφονηπιακούς-Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ξάνθης. Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν με διαδικασίες ΑΣΕΠ μέσω ΕΑΠΑΞ η οποία κι έδωσε στη δημοσιότητα τη σχετική ανακοίνωση. Σύμφωνα με αυτή οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην «ΕΑΠΑΞ ΑΕ ΟΤΑ υπόψιν κ. Γεώργιου Δερέ» (Πλατεία Ματσίνη 1, 2 ος όροφος, στο κτήριο της ΔΕΑΞ- τηλέφωνο επικοινωνίας: 25410 77735).
Αυτούσια:
το κείμενο της ανακοίνωσης πρόσληψης,
το έντυπο αίτησης ΣΟΧ.1 του ΑΣΕΠ και
το έντυπο οδηγιών για τη συμπλήρωση της αίτησης
μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα των «Πολιτών για την Αλλαγή»: www.polites- allagi.gr, κάνοντας κλικ στους αντίστοιχους τίτλους.
Εντός 20 ημερών, το αργότερο, από την Τρίτη 6 Απριλίου που λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, η ΕΑΠΑΞ θα αναρτήσει στην έδρα της (Πλατεία Μαντσίνι 1) τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (συνοδεία αποδεικτικού καταβολής παραβόλου στο Δημόσιο Ταμείο).

Σχετικά Άρθρα