Γενική

Καταργήθηκαν οι διπλοί μισθοί στους Δήμους

Την έκατσαν τα πολιτικόπουλα που έβγαζαν μέχρι σήμερα ένα κάρο λεφτά από την τοπική αυτοδιοίκηση. Η Κυβέρνηση προχώρησε στην κατάργηση των διπλών μισθών νομαρχών και δημάρχων με το νομοσχέδιο για τα έκτακτα μέτρα που ψηφίσθηκε στη Βουλή πριν λίγες ημέρες. Συγκεκριμένα στο άρθρο 8 παρ. 7 του σχεδίου νόμου «Προστασία της εθνικής οικονομίας- Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» προβλέπεται ότι όλα τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ (νομάρχες, δήμαρχοι, νομαρχιακοί και δημοτικοί σύμβουλοι) «υποχρεούνται να επιλέξουν είτε τις αποδοχές της οργανικής θέσης από την οποία προέρχονται είτε τα έξοδα παράστασης που δικαιούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η καταβολή των αποδοχών της οργανικής θέσης από την οποία προέρχονται διακόπτεται», προστίθεται στο κείμενο του νόμου. (Να εφαρμοστεί παρακαλώ σε όλες τις βαθμίδες των ΟΤΑ της Ξάνθης).

Σχετικά Άρθρα