Γενική

Δεν απαντούν γιατί;

Νομίζω ότι είναι λάθος το γεγονός που θέλει τους συμβούλους του Μιχάλη Στυλιανίδη να παραμένουν απαθείς τις περισσότερες φορές στα δημοσιεύματα αλλά και στις τοποθετήσεις της ίδιας της αντιπολίτευσης. Μια τακτική που είναι εξαιρετικά επιζήμια τόσο για τους ίδιους όσο και για τον συνδυασμό τους. (Πρέπει να απαντούν με στοιχεία δημοσίως και όχι με «υπόγεια» τηλέφωνα).

Σχετικά Άρθρα