Γενική

Περικοπές και πάλι περικοπές

Περικοπές και πάλι περικοπές από παντού κάνει το ΠΑΣΟΚ. Έτσι από το… ψαλίδι του Γιώργου δεν γλίτωσε τελικά ούτε το επίδομα των πολυτέκνων. Με τις αποδείξεις ανά χείρας μας τηλεφώνησε πολύτεκνος με τέσσερα παιδιά και ιδού το αποτέλεσμα: Η παλαιότερη απόδειξη του επιδόματος, που σημειωτέον δίνεται ανά δίμηνο, έγραφε το ποσό 340 ευρώ περίπου, ενώ η καινούργια μόνο 261. Όσο για τη «χασούρα», αυτή υπολογίζεται στα 500 περίπου ευρώ ετησίως. (Κάνε παιδιά σου λέει ο άλλος)

Σχετικά Άρθρα