Γενική

Όλο και περισσότεροι καταφεύγουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο

ΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΧΑΡΑΣΣΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Πολλοί επιχειρηματίες από το χώρο του λιανικού εμπορίου που μετακινήθηκαν από τον παραδοσιακό τρόπο συναλλαγών στο διαδικτυακό, προσπαθούν ακόμη να προσδιορίσουν τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν να κερδίσουν ή να διατηρήσουν ηγετική θέση στην αγορά. Οι online συναλλαγές λιανικής, αποτελούν μία μόνο παράμετρο του συνολικού αντίκτυπου του Διαδικτύου σε αυτό τον τομέα του εμπορίου. Μια άλλη παράμετρος είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής αποδοτικότητας με τη χρήση συνολικότερων επιχειρηματικών διαδικασιών διαδικτυακής βάσης, και αυτή η παράμετρος θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου. Αλλά ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας ψηφιακής επιχείρησης απαιτούν συνολικό ανασχεδιασμό κάθε τμήματος της επιχείρησης λιανικού εμπορίου, από τις υποδομές και τις επιχειρηματικές πρακτικές έως τον τρόπο με τον οποίο αυτή προσπαθεί να διατηρήσει την υπάρχουσα πελατεία και να κερδίσει νέα
Από την άλλη πάλι, οι διαδικτυακές αγορές φαίνεται πως επηρεάζουν και τους Ξανθιώτες καταστηματάρχες, αφού ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές της Ξάνθης, καταφεύγουν σε αγορές μέσω του διαδικτύου, αφού όπως λένε είναι πολύ εύκολο, γρήγορο και πάνω από όλα βρίσκουν προϊόντα στη μισή τιμή, από αυτήν που έβλεπαν σε ένα κατάστημα.
Οι κυριότερες προκλήσεις που, κατά πάσα πιθανότητα, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρηματίες σχετίζονται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση ψηφιακών λύσεων που θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν κατά πρώτον καλύτερη, ταχύτερη και πιο αποτελεσματική συνεργασία με τους προμηθευτές, κατά δεύτερον πιο αποτελεσματική διακίνηση πληροφορίας σχετικής με προϊόντα υψηλής πολυπλοκότητας και ταχείας εξέλιξης και κατά τρίτον περισσότερη πληροφόρηση που σχετίζεται με την κίνηση των εμπορευμάτων, προκειμένου να ληφθούν ταχύτερα αποφάσεις που εστιάζουν στις επιθυμίες του πελάτη.

-Παρά τη σημασία του, ο κλάδος του λιανεμπορίου δεν φημιζόταν μέχρι πρόσφατα για τον βαθμό, στον οποίο υιοθετούσε τη βασικότερη αρχή της επιστήμης του marketing, δηλαδή την μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη. Μέχρι και πριν από δυο δεκαετίες η κύρια ασχολία για τους λιανέμπορους διεθνώς ήταν η μεγιστοποίηση των κερδών τους και όχι η ικανοποίηση της πελατείας τους.

-Τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν προς το καλύτερο κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, με αποτέλεσμα σήμερα το μέσο λιανεμπορικό κατάστημα σε μια αναπτυγμένη οικονομία να είναι πολύ φιλικότερο προς τον πελάτη.
Αυτή η βελτίωση αποδίδεται, σε μεγάλο τουλάχιστον βαθμό, στην υιοθέτηση βέλτιστων μεθόδων και πρακτικών, όπως αυτές προκύπτουν από την σχετική έρευνα που πραγματοποιείται στον χώρο του λιανεμπορίου επί αρκετές δεκαετίες.

-Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία αρκετών λιανέμπορων με ερευνητικά κέντρα, βασικό αντικείμενο των οποίων αποτελεί η έρευνα στον χώρο του retailing. Δεν είναι τυχαίο το ότι οι λιανεμπορικές αλυσίδες που πρωτοστάτησαν στις προσπάθειες βελτίωσης της ικανοποίησης του πελάτη προέρχονταν από χώρες στις οποίες υπάρχει ερευνητική παιδεία και εκτενέστατη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων που προσεγγίζουν τον χώρο με αυστηρά επιστημονικό τρόπο (ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Ολλανδία κά).

Σχετικά Άρθρα