Γενική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου

Με 12 θέματα ημερήσιας διάταξης

Με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου στις 15.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο). Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
1. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών των έργων:
– Κατασκευή Αποδυτηρίων στο γήπεδο Μικρού Ορφανού
– Αποκατάσταση Δημοτικού Κτιρίου (Σχολείου) στον Οικισμό Τοξοτών
2. Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής Παραλαβής των έργων:
– Επέκταση Φωτισμού Πλατείας Μαγγάνων
– Διαμόρφωση Πεζοδρομίου στον Οικισμό Μαγγάνων
– Διαμόρφωση Χώρων Γραφείων Τεχνικής Υπηρεσίας
– Έργα Διαχείρισης Ομβρίων στο Δ.Δ. Τοξοτών
– Τσιμεντόστρωση – Κατασκευή Πεζοδρομίων στο Δ.Δ. Ευλάλου
3. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής του έργου «Οικιστική Αναβάθμιση Οικισμού Τοξοτών»
4. Βεβαίωση Ιδιοκτησιακού Καθεστώτος Οικοπέδου Δημοτικού Σχολείου Τοξοτών
5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2010 και Προϋπολογισμού του 2010 Δήμου Τοπείρου
6. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων και Προμηθειών
7. Οικονομική Ενίσχυση Πολ. Συλλόγων του Δήμου
8. Οικονομική Ενίσχυση αναξιοπαθούντων Δημοτών
9. Οικονομική Ενίσχυση Μειον. Σχολείου Κεντητής για εκτέλεση εργασιών
10. Οικονομική Ενίσχυση Βακουφικής Επιτροπής Ιερού Τεμένους Π. Ερασμίου για εκτέλεση εργασιών
11. Αντικατάσταση Μέλους Σχολ. Επιτροπής 4/θέσιου Δημ. Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αβάτου
12. Ορισμός Οργάνου Σφράγισης και Εκτέλεσης Διοικητικών Πράξεων Καταστημάτων και Επιχειρήσεων δικαιοδοσίας Δ. Τοπείρου

Σχετικά Άρθρα