Γενική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου την Τρίτη

Με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου στις 15.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο). Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
1. Παραλαβή και έγκριση των μελετών
α) Εντοπισμός και αποτύπωση αγροτεμαχίων και Κοτζά Ορμάν ιδιοκτησίας πρώην ΕΙΥΑΑΠΟΕ στις περιοχές Αβάτου, Ευλάλου, Κεντητής και Κυψέλης ν. Ξάνθης
β) Συλλογή υδρολογικών στοιχείων για το αρδευτικό και στραγγιστικό σύστημα του Δήμου Τοπείρου
2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του παρακάτω έργου:
Συμπληρωματικές εργασίες συντήρησης- επισκευής στο Πνευματικό Κέντρου Ερασμίου.
3. Αίτηση μετάθεσης σύμβασης για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού.
4. Παροχή εγγύησης του Δήμου Τοπείρου για δανειοδότηση του Σ.Δ.Α.Ν. Ξάνθης
5. Συναίνεση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης συνεργείου συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών συστημάτων αυτοκινήτων στον οικισμό Κεντητής
6. Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2009 του Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Τοπείρου
7. Έγκριση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2010 του Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Τοπείρου
8. Έγκριση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2010 του Ν.Π. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Τοπείρου
9. Έγκριση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2010 της ΔΕΤΑ Τοπείρου
10. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΤΑ Τοπείρου, ΚΑΠΗ Τοπείρου και Δήμου Τοπείρου
11. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΤΑ Τοπείρου, ΣΔΑΝ Ξάνθης και Δήμου Τοπείρου
12. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΤΑ Τοπείρου, Δήμου Σταυρούπολης και Δήμου Τοπείρου
13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΤΑ Τοπείρου, ΚΑΠΗ Τοπείρου και Δήμου Τοπείρου
14. Έγκριση 22 συμβάσεων ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών στη ΔΕΤΑ Τοπείρου.

loading...

Σχετικά Άρθρα