Γενική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης την Τρίτη

Με 39 θέματα ημερήσιας διάταξης

Με 39 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00. Στις 18.30μμ, σε ειδική συνεδρίαση θα συζητηθεί η ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010. Τα θέματα που θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι:
Διόρθωση και συμπλήρωση της 676/09 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά: «Μη αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων δημοτικών νεκροταφείων για το έτος 2010» (εισηγήτρια Δημητριάδου Αικατερίνη)
Παροχή εγγύησης του Δήμου Ξάνθης για την δανειοδότηση του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)
Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τέλους καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς για το έτος 2009 (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)
Λήψη καταρχήν απόφασης για την εκμίσθωση του υπόγειου σταθμού στάθμευσης αυτοκινήτων (δημοτικού parking) στην οδό Κων/νου Μπένη με διενέργεια δημοπρασίας (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)
Έγκριση ή μη της αριθμ.18/09 απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας Ξάνθης η οποία αφορά «Τρίτη τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2009» (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)
Πρόσληψη έκτατου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 57 και τα γ και τα δ εδάφια της παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.2218/94 (εισηγήτρια Βασιλούδη Δέσποινα)
Συμπλήρωση και τροποποίηση της 678/09 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Ξάνθης (Δ.Ε.Α.Ξ.) σε κοινωφελή δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ξάνθης» (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
Μερική ανάκληση της αριθμ.187/1992 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά: «Τροποποίηση και διεύρυνση του σκοπού της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ξάνθης (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
Απευθείας ανάθεση στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ξάνθης (ΔΕΑΞ) της διοργάνωσης εκδηλώσεων Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
Ανάκληση της αριθμ.64/1995 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Παραχώρηση σχέσης δυο καταστημάτων του Δήμου στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ξάνθης» (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 (εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος)
Μερική διόρθωση της αριθμ.749/2009 η οποία αφορά «Συμμετοχή του Δήμου στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης» (εισηγητής Θεοδοσάκης Χαράλαμπος)
Έγκριση για την συνέχιση της μίσθωσης ακινήτου στο ΔΔ Κιμμερίων (εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος)
Απευθείας αγορά ακινήτου στα Κιμμέρια Ξάνθης, ιδιοκτησίας Παπανίκα Δημήτριου (εισηγήτρια Οκταποδά Μαρία)
Λήψη απόφασης για θέματα μικροπωλητών- καντινών κατά την περίοδο των ΘΛΕ (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)
Τροποποίηση της αριθμ.611/07 του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Λήψη απόφασης για ωράριο εργασίας σχολικών φυλάκων» (εισηγήτρια Κιουμουρτζιάν Ζαμπέλ)
Έγκριση της αριθμ.43/09 απόφασης του ΔΣ του Οργανισμού Άθλησης Δήμου Ξάνθης η οποία αφορά «αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2009» (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου των Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Ξάνθης (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου στην οδό Μάρκου Μπότσαρη 46 για τη δημιουργία παιδικού μουσείου και ιστορικού αρχείου» υποέργο: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου – ανακατασκευή τμημάτων του και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε παιδικό μουσείο και ιστορικό αρχείο στην οδό Μάρκου Μπότσαρη 46 Ξάνθη» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση σοκακιών οικισμού Σαμακώβ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή παιδικής χαράς και αθλοπαιδιών στα Κιμμέρια» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση περιοχής πίσω από το Νησάκι σε χώρο πρασίνου και αναψυχής» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση 1 ου ΑΠ και 1 ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Διαμόρφωση οδού Ε. Λάμπρου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Έγκριση 2 ου ΑΠ του έργου: «Κατασκευή παιδικής χαράς και αθλοπαιδιών στα Κιμμέρια» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Οριστική παραλαβή της μελέτης σύνταξης τευχών δημοπράτησης της μελέτης «Διαμόρφωση της ανατολικής εισόδου της πόλης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για απόρριψη αιτήματος της Δ/σνης Α/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης για χορήγηση τριών θέσεων στάθμευσης επί της οδού Μπρωκούμη 30 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή αιτήματος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν. Ξάνθης «Η Στήριξη» για χορήγηση μιας (1) θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην οδό Νέστου 8 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή αιτήματος της Καρκάνη Όλγας για χορήγηση μιας (1) θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην οδό Κοραή 46 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή αιτήματος του Στρινόπουλου Βασίλειου για παράταση άδειας απαγόρευσης διέλευσης οχημάτων επί της οδού Ρήγα Φεραίου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για απόρριψη αιτήματος του Μωρέα Πέτρου για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Σουλίου 17 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αποδοχή αιτήματος της εταιρίας Κ. Αγειοπλάστης και Ι. Μαρμαρέλλης, για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Α. Δημητρίου, λόγω ανέγερσης οικοδομής (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή αιτήματος της Β ΔΟΥ για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου του υπόγειου γκαράζ επί της οδού Μεσολογγίου 13 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αλλαγή προτεραιοτήτων στη οδό Σταύρου Βλαχοπούλου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για στάση και στάθμευση τουριστικών λεωφορείων
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αμφίδρομη κίνηση των οχημάτων στο τμήμα της οδού Εμπορίου. (πρώην Ζωαγοράς) (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για απόρριψη αιτήματος του Κατσίκα Δημήτριου για θέση φορτοεκφόρτωσης στην οδό Πατρ. Κυρίλλου 3Α (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής)
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δροσερό
Έγκριση 2 ου ΑΠ του έργου: «Διάνοιξη- διαμόρφωση οδού Σταθμού» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
Ορισμός τραπεζικού ιδρύματος για το άνοιγμα λογαριασμού για την τήρηση ξεχωριστής λογιστικής κωδικοποίησης για το έργο «Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

Σχετικά Άρθρα