Γενική

«Να προσεχθεί ως κόρη οφθαλμού ο παραγωγικός ιστός»

Σύνδεσμος μεταποιητικής επιχειρηματικότητας από τους Συνδέσμους Βιοτεχνιών Βιομηχανιών Θράκης

Τη δυνατότητα, της μετεξέλιξης τους σε ένα Σύνδεσμο, ο οποίος και θα εκπροσωπεί συνολικά τη Μεταποιητική Επιχειρηματικότητα ολόκληρης της περιοχής, συζήτησαν οι Σύνδεσμοι Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών Θράκης των τριών νομών της Θράκης, διά των προέδρων τους και μελών των Δ.Σ. τους, σε συνάντηση τους στην Αλεξανδρούπολη, με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Έβρου.
Η συνάντηση προέκυψε ως αποτέλεσμα ενός προβληματισμού, που από χρόνια αναπτυσσόταν, για την ανάγκη της συσπείρωσης και της άθροισης των δυνάμεων μας, σε ένα κοινό όργανο, που θα μπορούσε να αποτελέσει το καλύτερο εργαλείο προώθησης των θεμάτων της επιχειρηματικότητας της περιοχής.
Η συνάντηση, ήταν το πρώτο βήμα μιας σειράς αναγκαίων ενεργειών, που οι επόμενες προγραμματίστηκαν για το αμεσότατο μέλλον. Η συγκυρία δεν αφήνει κανένα περιθώριο χρόνου και εφησυχασμού.
Σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται: «Θεωρούμε ότι η Μεταποίηση ως σήμερα, έπαιξε έναν τεράστιο και καθοριστικό ρόλο στην εν γένει ανάπτυξη της περιοχής. Και εξακολουθούμε επίσης να πιστεύουμε (με δεδομένα τα σοβαρότατα προβλήματα που ξεκάθαρα πλέον ανέδειξε η σημερινή πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία), πως ο παραγωγικός ιστός της περιοχής μας, χρειάζεται να προσεχθεί ως «κόρη οφθαλμού» και ο Δευτερογενής τομέας, να συμπεριλαμβάνεται ως βασικός και αναντικατάστατος παράγοντας, σε κάθε σχεδιασμό Ανάπτυξης της περιοχής, σε όλα τα επίπεδα.
Ως εκ τούτου, οι προβληματισμοί μας αφορούν ολόκληρη την τοπική κοινωνία (και όχι μόνο), η οποία και πιστεύουμε πως θα συμπαρασταθεί και θα «αγκαλιάσει» κάθε προσπάθεια για την διάσωση και ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης της περιοχής».

Σχετικά Άρθρα