Γενική

Ανακοίνωση της ΟΕΒΕ Ξάνθης

Γνωστοποιούμε στα μέλη μας ότι γίνονται ρυθμίσεις χρεών προς τους Δήμους και τις κοινότητες για οφειλές του τέλους 2% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κλπ. καθώς και οφειλών από Δημοτικά ή Κοινοτικά τέλη, φόρους και εισφορές και πρόστιμα ΚΟΚ.
Γι αυτό παρακαλούνται όσοι έχουν τέτοιου είδους οφειλές, να απευθυνθούν στο γραφείο εσόδων του Δήμου Ξάνθης μέχρι τις 25/01/2010 για να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις- δηλώσεις ρυθμίσεως των οφειλών τους.
Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση όποιος δεν υποβάλλει αίτηση εντός της οριζόμενης προθεσμίας δεν θα υπαχθεί στην ρύθμιση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Οι Πρόεδροι
Επαγγελματιών Καφέ Μπαρ Διασκέδασης
ΠΑΣΑΛΗΣ Δ.
Καταστηματαρχών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Β.

Σχετικά Άρθρα