Γενική

16 θέσεις για πέντε μήνες

Ευκαιρία για απασχόληση σε νέους από 16- 25 ετών από την ΔΕΑΞ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ξάνθης είναι φορέας υλοποίησης του προγράμματος «Μία Αρχή, Μια Ευκαιρία», και συγκεκριμένα θα υλοποιήσει τη δράση «Προεργασία», που προσφέρει στους νέους ηλικίας 16 έως 25 ετών τη δυνατότητα να αποκτήσουν πιστοποιημένη προϋπηρεσία, με μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη:
Αναλυτικά:
Που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας,
Που έχουν εγκαταλείψει νωρίς το σχολείο (μετά το Γυμνάσιο) ή το έχουν τελειώσει, χωρίς να συνεχίσουν σπουδές σε οποιαδήποτε βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος και
Στους οποίους δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα, καμία ευκαιρία απασχόλησης ή συμπληρωματική επιμόρφωση, είτε με τη με τη μορφή της εργασιακής σχέσης, είτε με οποιαδήποτε μορφή αναγνωρισμένης κατάρτισης.
Συγκεκριμένα: το πρόγραμμα «Προεργασία», για την απόκτηση εργασιακής προϋπηρεσίας:
έχει διάρκεια πέντε μήνες.
Οι νέοι που θα συμμετάσχουν σε αυτό, θα αμείβονται με τον κατώτατο μισθό (με βάση την ΕΓΣΣΕ), θα είναι πλήρως ασφαλισμένοι, για σύνταξη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο και θα λαμβάνουν την αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση τον παραπάνω μισθό.
Ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει εξ ολοκλήρου την αμοιβή του νέου εργαζόμενου αλλά και την ασφαλιστική κάλυψη.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων γίνεται με την ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερομένου στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr, και στο πεδίο e- αίτηση, πρόγραμμα «Μια Αρχή Μια Ευκαιρία».
Για την Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ξάνθης έχουν εγκριθεί οι κάτωθι, σε ειδικότητα και αριθμό θέσεις:
Προσωπικό μεταφορών και αποθήκευσης αρ. θέσεων: 06
Τεχνικό προσωπικό αρ. θέσεων: 06
Υπάλληλοι γραφείου αρ. θέσεων: 02
Γραμματειακή υποστήριξη αρ. θέσεων: 02
Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ΟΑΕΔ Ξάνθης, και στην Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ξάνθης.

Σχετικά Άρθρα