fbpx
Γενική

Γίνεται συνεχή επιστημονική επιτήρηση

Απάντηση του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ για την περιβαλλοντική κατάσταση του ποταμού Έβρου

Από το Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση, σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Δήμα, Γενικού Διευθυντή της TransBalkan Pipeline, για τη διενέργεια μελέτης εκτίμησης της περιβαλλοντικής κατάστασης του ποταμού Έβρου:
«Στην περιοχή μας η έρευνα στα ζητήματα του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών της περιοχής δεν εμφανίσθηκε χθες το βράδυ… Επιστημονικοί φορείς (πανεπιστημιακοί και μη) δεμένοι άρρηκτα με την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, διαρκώς δραστηριοποιούνται στα περιβαλλοντικά θέματα σε στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Πιο συγκεκριμένα, μικρό μέρος αυτής της έρευνας πραγματοποιείται από το Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, από την ίδρυσή του, διενεργεί εργαστηριακούς ελέγχους, παρακολουθώντας μικροβιολογικούς και χημικούς παράγοντες για την ποιότητα των υδάτων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι μετρήσεις αυτές γίνονται σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και δεν έχουν το χαρακτήρα αποσπασματικών δράσεων, αλλά αντίθετα καταγράφουν με διαχρονική συνέχεια την ποιότητα των υδάτων της περιοχής μας (πόσιμων, θαλάσσιων και ποτάμιων), με εστίαση στη σχέτιση των μελετώμενων παραμέτρων, με την υγεία των πολιτών της περιοχής, διενεργώντας ταυτόχρονα επιδημιολογικές μελέτες.
Χωρίς να υπάρχει η πρόθεση να μειωθεί ο ρόλος των μεμονωμένων εταιρειών στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μελέτες που διαρκούν «γύρω στους 9 μήνες», αποτελούν περιστασιακές φωτογραφίσεις της κατάστασης, σε αντίθεση με τη συνεχή επιστημονική επιτήρηση που ασκείται από εξειδικευμένους τοπικούς ερευνητικούς φορείς σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της γεωγραφικής περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).
Άλλωστε, στο παρελθόν έχει δημοσιοποιηθεί η πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας, που συγκρότησαν Ομάδα Μελέτης για την παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Υγείας του Πληθυσμού της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ερευνητική αυτή ομάδα απαρτίζεται από επιστήμονες που ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Υγιεινή, την Ιατρική Επιδημιολογία και την Υγιεινή της Εργασίας και διερευνά τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην ευρύτερη γεωγραφική και διοικητική μας περιφέρεια και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην υγεία των πολιτών της περιοχής μας. Το επιστημονικό ενδιαφέρον της Ομάδας Μελέτης είναι τόσο οι βιομηχανικές, όσο και οι αγροτικές δραστηριότητες, όπως επίσης και κάθε είδους εξορυκτική ή άλλη δράση, που μπορεί να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον και έμμεσα ή άμεσα στην υγεία του πληθυσμού. Η ενασχόληση της Ομάδας Μελέτης με τα ζητήματα αυτά, πραγματοποιείται στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων της ακαδημαϊκής κοινότητας και έχει ασφαλώς επιστημονικό χαρακτήρα σε συναρμογή με τον κοινωνικό ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν οι επιστήμονες στα θέματα της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής μας. Η εστίαση της έρευνας εντοπίζεται στην συνεχή και αδιάλειπτη παρακολούθηση των επιδημιολογικών δεικτών της υγείας του πληθυσμού της περιοχής μας, καθώς και στη διαρκή διενέργεια περιβαλλοντικών μετρήσεων τόσο στο θαλασσινό νερό, όσο και στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα από τη σκοπιά της Υγιεινής. Η συνεχής παρακολούθηση όλων των παραπάνω παραμέτρων και οι μεταξύ τους συσχετίσεις αποτελούν τη μόνη έγκυρη και τεκμηριωτική ιατρική θεώρηση στα ζητήματα της ανάπτυξης.
Όλα τα παραπάνω είχαν επισημανθεί και στη συνάντηση γνωριμίας της Ομάδας Μελέτης του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας με εκπροσώπους της Oil Transporting Joint Stock Company «Transneft» και της Trans- Balkan Pipeline (ΤΒΡ). Η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στις 27.07.2009 με τον Αντιπρόεδρο της Oil Transporting Joint Stock Company «Transneft» κ. V.L. Nemtsev και τον εκπρόσωπο της Trans- Balkan Pipeline (ΤΒΡ) κ. D. Ermilichev και είχε χαρακτήρα ενημέρωσης στις επιστημονικές (εργαστηριακές και άλλες ερευνητικές) δράσεις του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας, που είναι στην υπηρεσία της τοπικής κοινωνίας, τόσο σε θέματα Περιβαλλοντικής Ιατρικής, όσο και σε θέματα Υγιεινής της Εργασίας. Τότε, από την πλευρά του Διευθυντή του Εργαστηρίου Αν. Καθηγητή κ. Θ.Κ. Κωνσταντινίδη και των μελών της Ομάδας Μελέτης, επισημάνθηκε ότι η όποια δραστηριότητα στην περιοχή μας πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη των πολιτών, αλλά δεν αρκεί αυτό από μόνο του, γιατί είναι επιβεβλημένο να υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση στη διασφάλιση των όρων υγείας των κατοίκων και των εργαζομένων, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη έρευνα είναι σε εξέλιξη με τη συνεργασία των τοπικών αρχών και με την αυτόβουλη συμμετοχή επιστημόνων που ζουν και εργάζονται στην περιοχή και αφορά όχι μόνο τον ποταμό Έβρο, αλλά και τους άλλους ποταμούς της περιοχής μας, καθώς και τα θαλάσσια και επιφανειακά ύδατα, διασφαλίζοντας έτσι τη συνολική αντιμετώπιση των θεμάτων της προστασίας περιβάλλοντος και όχι τις αποσπασματικές περιστασιακές δράσεις, με συνεχή επιδημιολογική επιτήρηση και συνεχείς καταγραφές εμπειρικών δεδομένων και όχι θεωρητικές «θεραπείες». Στα πλαίσια αυτά, το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται μόνο στον ποταμό Έβρο, αλλά ξεκινά από τον Έβρο και φτάνει μέχρι τον τυρφώνα των Φιλίππων (που κινδυνεύει από «αειφόρα οράματα» διόλου αειφόρου ανάπτυξης)».

Σχετικά Άρθρα