Γενική

Τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις καπνού;

Επίκαιρη ερώτηση Αλ. Κοντού στην Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Στις επιδοτήσεις του καπνού αναφέρεται σε επίκαιρη ερώτηση του ο βουλευτής ΝΔ Ξάνθης κος Αλέκος Κοντός με αποδέκτη την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κα Κατερίνα Μπατζελή.
Ειδικότερα σημειώνει ο κος Κοντός:
«Στον τομέα του καπνού με βάση τον Κανονισμό του Συμβουλίου 864/2004 το 50% των άμεσων ενισχύσεων μεταφέρεται από το 2010 στον β Πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Μετά από σκληρή μάχη που δόθηκε στο πλαίσιο του «ελέγχου υγείας» της ΚΑΠ στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας στις 18 και 19- 11- 2008 δίνεται η δυνατότητα ποσοστό περίπου 25% από τον β Πυλώνα να δοθεί υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων με παράλληλη κατάθεση διαχειριστικών μελετών από τους καπνοπαραγωγούς. Ουσιαστικά εξασφαλίστηκε η δυνατότητα συνέχισης της καταβολής του συνολικού ποσού των ενισχύσεων σε όλους τους καπνοπαραγωγούς της χώρας μέχρι και το 2013 (Μέσω άμεσων ενισχύσεων και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης ).
Κατόπιν αυτών ερωτάται η κ. Υπουργός:
Α) Πως προτίθεται να κινηθεί το Υπουργείο στην κατεύθυνση της σύνταξης των διαχειριστικών μελετών για την καταβολή των άμεσων ενισχύσεων στους καπνοπαραγωγούς ;
Β) Ποια είναι η βασική πολιτική του Υπουργείου για την χορήγηση του υπολοίπου 25% στους καπνοπαραγωγούς μέσα από δράσεις και προγράμματα του β Πυλώνα ;
Γ) Ποιες είναι οι πολιτικές του Υπουργείου για την στήριξη της καπνοκαλλιέργειας στη χώρα μας;»

Σχετικά Άρθρα