Γενική

Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου

Με 45 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Ημερήσια διάταξη με 45 θέματα έχει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που προγραμματίστηκε να γίνει την προσεχή Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα.
Αναλυτικά, η ημερήσια διάταξη:
Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2010 (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Αποδοχή επιχορήγησης από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων (εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος).
Έγκριση ή μη της τροποποίησης της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑΞ (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης).
Έγκριση ή μη της αριθμ.190/09 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΞ η οποία αφορά «Τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΞ για το έτος 2010» (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης).
Συμμετοχή του Δήμου στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ της ΤΕΔΚ (εισηγήτρια Σπανού Μαρία).
Έγκριση ή μη της αριθμ.35/09 απόφασης του ΔΣ του ΚΑΠΗ η οποία αφορά «αποδοχή χρημάτων από δωρεά» (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη).
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου και των αναπληρωτών τους σε επιτροπές του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα).
Οικονομική ενίσχυση Λυκείου Ελληνίδων- παράρτημα Ξάνθης (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος).
Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σχεδίου πόλεως, στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) εξειδίκευση και διάθεση σχετικής πίστωσης (εισηγητής Ζαμπάρας Δημήτριος).
Άδεια εγκατάστασης προσωρινής λυόμενης κατασκευής δαπέδου σε κοινόχρηστο ενοικιαζόμενο χώρο έμπροσθεν του καταστήματος « LA MARIPOZA» (εισηγητής Τερζόγλου Μελέτης).
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 και διάθεση των αντίστοιχων ποσών (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Πετροχωρίου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 1 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 7 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 13 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 1 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 6 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 8 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 10 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Μεταφορά πίστωσης στο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 12 ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση και Διαμόρφωση οδών συνοικισμού Ρέμβης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και αποκατάσταση οδοστρώματος στην οδό Βύρωνος» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση πεζοδρομίων οδών» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου στη συμβολή των οδών Μ. Μπότσαρη και Αγ. Βλασίου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Έργα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εγγειοβελτιωτικών έργων» εργολαβία: «Διανοίξεις, διαμορφώσεις αγροτικών δρόμων στο Δημ. Διαμ. Κιμμερίων» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση πιλαρ οδοφωτισμού» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Έργα οδοποιίας & ηλεκτροφωτισμού (Β Φάση)» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Διαμόρφωση- ασφαλτόστρωση οδών περιοχής Ανθούπολης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Διαμόρφωση παρόδου Λεωνιδου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις στον οικισμό Κιμμερίων» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή οχετού στον συνοικισμό Εράνου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση και αναβάθμιση περιοχής οδού Μ. Καραολή» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Έγκριση 1 ου Α.Π. του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Έγκριση 1 ου Α.Π. του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Ασφαλτοστρώσεις οδών στην περιοχή Χρύσας» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Έγκριση 1 ου Α.Π. του έργου: «Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην πάροδο Γ. Κονδύλη- Καλευρα» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Έγκριση 1 ου Α.Π. του έργου: «Έργα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εγγειοβελτιωτικών έργων» εργολαβία: «Διανοίξεις, διαμορφώσεις αγροτικών δρόμων στο Δημ. Διαμ. Ευμοίρου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Έγκριση 1 ου Α.Π. του έργου: «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και αποκατάσταση οδοστρώματος στην οδό Βύρωνος» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).
Τροποποίηση της αριθμ.371/08 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης η οποία αφορά «κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον συνοικισμό 12 Αποστόλων και Ρέμβης (εισηγητής Φιλίππου Φίλιππος, Προεδρεύων Δημαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης).
Χορήγηση άδειας εισόδου οχημάτων και μηχανημάτων έργων στο πεζοδρόμιο της οδού Γ. Σταύρου (εισηγητής Φιλίππου Φίλιππος, Προεδρεύων Δημαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης).
Απόρριψη αιτήματος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, σχετικά με χαρακτηρισμό χώρου μπροστά στα γραφεία τους (εισηγητής Φιλίππου Φίλιππος, Προεδρεύων Δημαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης).
Αποδοχή του αιτήματος της Κόσυνθος Α.Ε για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Τρικούπη και πάροδο Τρικούπη και στην οδό Σωκράτους (εισηγητής Φιλίππου Φίλιππος, Προεδρεύων Δημαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης).
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδών Ζαλόγγου και Γρηγορίου Ε (εισηγητής Φιλίππου Φίλιππος, Προεδρεύων Δημαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης).
Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης έμπροσθεν των parking στην οικοδομή επί της οδού Πιαλόγλου 17 (εισηγητής Φιλίππου Φίλιππος, Προεδρεύων Δημαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης οικ. έτους 2009 (εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλης)

Σχετικά Άρθρα