Γενική

Σε ολόκληρο

Ανησυχία και διαμαρτυρία από την οδό Περικλέους, όπου μαθεύτηκε πως ο Δήμος προσανατολίζεται σε ανακατασκευή των πεζοδρομίων. Μονάχα όμως λέει σε ένα τμήμα της οδού, λόγω έλλειψης πόρων. Οι περίοικοι θέλουν επέκταση, ολοκληρωμένο έργο σε ολόκληρο το μήκος του δρόμου. (Και στην Σάρδεων επίσης).

Σχετικά Άρθρα