Γενική

Μητρώο εισηγητών για εκπαιδευτές σε επιμορφωτικά προγράμματα

Το ΟΕΕ ΠΤ Θράκης ανακοινώνει ότι το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας πρόκειται να προχωρήσει στην κατάρτιση του Μητρώου των Εισηγητών, οι οποίοι θα λαμβάνουν μέρος, ως εκπαιδευτές στα επιμορφωτικά προγράμματα, που υλοποιεί ο φορέας.
Η εγγραφή στο Μητρώο Εισηγητών θα πραγματοποιείται ανά εκπαιδευτικό αντικείμενο σύμφωνα με τον επιμορφωτικό προγραμματισμό του Ο.Ε.Ε.
Κατά την παρούσα περίοδο το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας θα δέχεται αιτήσεις υποψηφίων εισηγητών για τα εξής επιμορφωτικά προγράμματα:
1. Αναπτυξιακός Νόμος- Επενδυτικά Σχέδια
2. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
3. Κοστολόγηση
4. Ελεγκτική
5. Διπλογραφικό Σύστημα σε ΝΠΔΔ, Νοσοκομεία και ΟΤΑ,
6. Φορολογικά Θέματα (Φορολογία Εισοδήματος, Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ., Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων κλπ)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα καθώς και να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης.
Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα θα υποβάλλονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Μητροπόλεως 12- 14, 10563, Αθήνα, υπόψη Διεύθυνσης Μελετών και Δραστηριοτήτων- ΤμήμαΚλαδικών Προβήμάτων).
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2105203922 και στο sait του ΟΕΕ oe- e.gr.

Σχετικά Άρθρα