Γενική

Αυξήσεις «φωτιά»

Με νέα αύξηση των ασφαλίστρων των αυτοκινήτων στις αρχές του 2010, η οποία θα ξεπερνά το 10% και ίσως πλησιάσει το 20% περίπου, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν την έλλειψη κεφαλαίων και το υψηλότερο κόστος αντασφάλισης. Το 2010 θα είναι η δεύτερη χρονιά υψηλών ασφαλίστρων. Η φετινή αύξηση, που ξεπέρασε το 15%, αποδόθηκε στην εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας με την οποία αυξήθηκαν από τον περασμένο Ιούνιο τα κατώτατα όρια των αποζημιώσεων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές σε 500.000 και σε 100.000 ευρώ αντίστοιχα.
Τα βρήκαμε τα λεφτά μας.

Σχετικά Άρθρα