Γενική

Κλειστά νηπιαγωγεία και τμήματα δημοτικών σχολείων

Λόγω συρροής περιστατικών κρουσμάτων γρίπης, ο Νομάρχης Ξάνθης αποφάσισε την παύση λειτουργίας για 7 ημέρες, αρχόμενη από τις 19- 11- 2009:
1. Του Νηπιαγωγείου Εξοχής νομού Ξάνθης.
2. Του Νηπιαγωγείου Σημάντρων νομού Ξάνθης.
3. Των ολοήμερων τμημάτων 1 και 2 του Νηπιαγωγείου Σουνίου νομού Ξάνθης
4. Του Κλασικού Τμήματος Νηπιαγωγείου Σουνίου νομού Ξάνθης.
5. Των τμημάτων 1 και 2 του Νηπιαγωγείου Σελέρου νομού Ξάνθης.
6. Της ΣΤ τάξης του 1 ου 6/θέσιου Μειον/κού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων νομού Ξάνθης.
7. Των τμημάτων Δ1 και Ε1 του 12/θέσιο Μειον/κού Δημοτικού Σχολείου Εχίνου νομού Ξάνθης.
8. Της Α Τάξης του 4/θέσιου Μειον/κού Δημοτικού Σχολείου Κεντητής νομού Ξάνθης.

Σχετικά Άρθρα