Γενική

Νέες υποδομές για καλύτερο νερό

Σε εξέλιξη τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στην οδό Δράμας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα της ΔΕΥΑΞ στην περιοχή του συνοικισμού της Ρέμβης, τα οποία αφορούν στη βελτίωση της ύδρευσης, αποχέτευσης και διευθέτησης όμβριων υδάτων του συνοικισμού.
Στην περιοχή γίνεται αντικατάσταση όλου του κεντρικού δικτύου, το οποίο ήταν από χυτοσίδηρο, με πολυαιθυλένιο καινούργιας τεχνολογίας. Η αντικατάσταση των σωληνώσεων αφορά και στη διάμετρο, η οποία διπλασιάζεται, με στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες της περιοχής και μελλοντικά.
Στόχος και σκοπός του Δήμου Ξάνθης είναι τα έργα να γίνονται συνολικά, ούτως ώστε να μη χρειάζονται πολλαπλές παρεμβάσεις, ταλαιπωρώντας έτσι τους κατοίκους. Το νέο υλικό, το πολυαιθυλένιο, είναι μη βλαβερό και ενδείκνυται για χρήσεις αυτού του είδους.
Κάποιες φορές οι υπηρεσίες «πέφτουν» έξω στο χρονοδιάγραμμα, αλλά αυτό συμβαίνει «διότι δεν υπολογίζονται κάποιες παράμετροι, όπως καιρικές συνθήκες και άγνωστες βλάβες», όπως λέει χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΞ Μανώλης Τσέπελης.
Μανώλης Τσέπελης: «Η ποιότητα του νερού είναι άριστη στην περιοχή»
Η πόλη της Ξάνθης έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα ζωτικής σημασίας, το οποίο δεν είναι άλλο από την ποιότητα του νερού, που φτάνει στις κατοικίες των Ξανθιωτών. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές, κατά τις οποίες κάποιοι συμπολίτες μας διαμαρτύρονται για την ποιότητα του νερού.
«Η ποιότητα του νερού είναι άριστη και δεν παρουσιάζει πρόβλημα. Εμείς εξάλλου έχουμε στόχο και σκοπό, την επόμενη χρονιά να καθαρίσουμε κάποια δίκτυα, στα οποία υπάρχουν λάσπες από παλιά και παρατηρούνται σε ορισμένες περιοχές της Ξάνθης. Σήμερα, δεν έχουμε πρόβλημα με λάσπη μέσα στο νερό, διότι υπάρχει μονάδα επεξεργασίας νερού. Όποια λάσπη υπάρχει είναι από τα προηγούμενα χρόνια», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΞ Μανώλης Τσέπελης.
Ο καθαρισμός των σωληνώσεων από τις λάσπες, θα γίνει με ειδικό συνεργείο και ειδικό μηχάνημα, το οποίο θα εκτοξεύει πίεση, διώχνοντας έτσι ό,τι υπάρχει μέσα στις σωλήνες και μάλιστα με μικρή όχληση στους κατοίκους, όπως ολιγόλεπτες διακοπές της παροχής.
Η Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, για τη βελτίωση της παροχής του νερού της πόλης, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ποιότητάς του.

Νίκος Βιδάλης

Σχετικά Άρθρα